عنوان : برگزاری دومین كنفرانس ملی ژئومكانیك نفت - تهران
کد خبر : ۱۲۳۰۸
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ 
ساعت : ۱۴:۱۷:۴
تاريخ شروع: 04/11/1395 لغایت 07/11/1395 ----- برای دیدن اطلاعات بیشتر به بخش فراخوان سمینارها و همایش ها در این سایت مراجعه فرمایید.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

آموزش و توسعه