عنوان : برگزاری دوره آموزشی Solid Works - مقدماتی
کد خبر : ۱۲۳۱۱
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ 
ساعت : ۱۴:۲۱:۱۲
تاريخ شروع: 09/11/1395 لغایت 13/11/1395 ----- ساعت: 08:00 الی 13:00 ------ برای دیدن اطلاعات بیشتر به بخش فراخوان سمینارها و همایش ها در این سایت مراجعه فرمایید.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

آموزش و توسعه