عنوان : برگزاری دوره آموزشی Solid Works - پیشرفته
کد خبر : ۱۲۳۱۲
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ 
ساعت : ۱۴:۲۲:۱۸
تاريخ شروع: 16/11/1395 لغایت 20/11/1395 ----- ساعت: 08:00 الی 13:00 ------ برای دیدن اطلاعات بیشتر به بخش فراخوان سمینارها و همایش ها در این سایت مراجعه فرمایید.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

آموزش و توسعه