عنوان : برگزاری دوره آموزشی محاسبات اتصال كوتاه
کد خبر : ۱۳۱۹۲
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ 
ساعت : ۱۳:۴۳:۲۷
تاريخ شروع: 29/07/1396 لغایت 02/08/1396 ---- ساعت 8 الی 14 ----- برای دیدن اطلاعات بیشتر به بخش فراخوان سمینارها و همایش ها در این سایت مراجعه فرمایید.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

آموزش و توسعه