عنوان : برگزاری دوره آموزشی نرم افزار INTools
کد خبر : ۱۳۱۹۶
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ 
ساعت : ۱۴:۲۴:۱۰
تاريخ شروع: 29/07/1396 لغایت 03/08/1396 ---- ساعت 8 الی 16 ----- برای دیدن اطلاعات بیشتر به بخش فراخوان سمینارها و همایش ها در این سایت مراجعه فرمایید.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

آموزش و توسعه