عنوان : برگزاری دوره آموزشی كنترل فوران
کد خبر : ۱۳۲۲۴
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ 
ساعت : ۱۳:۳۱:۳۴
تاريخ شروع: 13/08/1396 لغایت 17/08/1396 ---- ساعت 8 الی 16 ----- برای دیدن اطلاعات بیشتر به بخش فراخوان سمینارها و همایش ها در این سایت مراجعه فرمایید.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

آموزش و توسعه