عنوان : برگزاری دوره آموزشی جعبه قرقره و كابل حفاری
کد خبر : ۱۳۲۷۵
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ 
ساعت : ۱۱:۳۵:۴۶
تاريخ شروع: 29/07/1396 لغایت 01/08/1396 ---- ساعت 8 الی 16 ----- برای دیدن اطلاعات بیشتر به بخش فراخوان سمینارها و همایش ها در این سایت مراجعه فرمایید.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

آموزش و توسعه