عنوان : برگزاری دوره آموزشی مبانی پتروفیزیك
کد خبر : ۱۳۲۷۶
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ 
ساعت : ۱۱:۳۶:۵۱
تاريخ شروع: 06/08/1396 لغایت 09/08/1396 ---- ساعت 8 الی 16 ----- برای دیدن اطلاعات بیشتر به بخش فراخوان سمینارها و همایش ها در این سایت مراجعه فرمایید.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

آموزش و توسعه